1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

1.1 Veebipoe proconmedical.eu isikuandmete vastutav töötleja on:

PROCON MEDICAL OÜ (registrikood: 11071397)

Narva mnt 7b, 10117 Tallinn, Eesti

Klienditeenindus +372 58542886 või info@proconmedical.eu

1.2 Veebipoe proconmedical.eu klient annab selge ja teadliku nõusoleku teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

1.3 PROCON MEDICAL OÜ kogub ja töötleb järgnevaid isikuandmeid:

1.3.1 Kliendi ees- ning perekonnanimi

1.3.2 Kliendi e-posti aadress

1.3.3 Kliendi telefoninumber

1.3.4 Kauba kohaletoimetamise aadress

1.3.5 Kliendi pangakonto number

1.3.6 Kliendi ning PROCON MEDICAL’i vaheline infovahetus

1.3.7 Kliendi IP-aadress ja asukoht

2. Küpsiste kasutamine veebipoes

2.1 Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale, ning seejärel salvestatakse see kasutaja seadmesse.

2.2 Procon Medical kasutab veebilehe liikluse optimeerimiseks ning klientide veebilehe kasutuse analüüsimiseks küpsiseid. Kui klient ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui klient veebipoodi külastab.

2.3 Kliendil on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui klient eelistab küpsiseid mitte saada, võib klient seadistada veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

3.1 Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes järgnevalt nimetatud eesmärkidel:

3.1.1 Veebipoes esitatud tellimuse täitmiseks (tellimuste haldamine, kauba kohaletoimetamine)

3.1.2 Maksete teostamiseks

3.1.3 Kliendi ostueelistuste analüüsimiseks

3.1.4 Veebipoe kasutusmugavuse ja teenuste arendamiseks

3.1.5 Veebipoe kliendisuhete haldamiseks ja kliendiga kommunikeerimiseks

4. Isikuandmete säilitamine ning kaitse

4.1 Kõik kliendi kohta kogutud isikuandmed säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

4.2 Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida ProCon Medical kasutab Lepingu täitmiseks ning Lepingu täitmise tagamiseks säilitatakse kuni 3 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest ProCon Medical’i käsutusse. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

4.3 Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes ProCon Medical’i töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid teenuse osutamise ning veebipoe haldamisega seonduvalt.

5. Isikuandmete jagamine

5.1 ProCon Medical ei edasta, müü ega avalikusta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a järgnevatel juhtudel:

5.1.1 Seaduses sätestatud juhtudel

5.1.2 Teenuse osutamise tarbeks ainult esmavajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Itella Estonia OÜ, AS Eesti Post ja DPD Eesti AS.

5.1.3 Maksete teostamise tarbeks ainult esmavajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

6. Kliendi õigused seoses isikuandmetega

6.1 Kliendil on õigus järgnevaks:

6.1.1 Kliendil on õigus saada juurdepääs tema kohta kogutavatele ning töödeldavatele isikuandmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

6.1.2 Kui isikuandmete töötlemine on kohalduva õiguse kohaselt keelatud, on kliendil õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja töödeldavate isikuandmete sulgemist või kustutamist.

6.1.3 Kui isikuandmete töötlemisel rikutakse kliendi õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

6.1.4 Kui kliendi õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on kliendil õigus nõuda talle seeläbi tekitatud kahju hüvitamist.

6.1.5 Kõikide küsimuste korral, mis kliendil tekivad seoses tema isikuandmete töötlemisega ning käesolevate Privaatsustingimustega, palume endaga ühendust võtta e-maili info@proconmedical.eu teel.

  • Ostukorv on tühi.